Jezik/Language: Slovensko Englisch
 
 
     
 

Predstavitev

Je odvetnik v Mariboru prav tako pa tudi opravlja funkcijo upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije.  Ima končano Pravno fakulteto v Mariboru ter opravlja magistrski študij gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z nudenjem pravnih storitev gospodarskim subjektom iz področij: korporacijskega prava, gospodarskega pogodbenega prava, davčno korporacijskega prava, delovnega prava, konkurenčnega prava, trga vrednostnih papirjev in insolvenčnega prava. Predvsem na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in kot odvetnik. Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v  strokovni literaturi, je avtor oz. soavtor večih priročnikov in predava na seminarjih s področja korporacijskega prava.

 

Strokovno znanje 

 • z odliko opravljena diploma na Pravni fakulteti v Mariboru
 • zaključuje magistrski študij gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Mariboru,
 • končana poletna šola mednarodnega gospodarskega prava ne Central European University, Budimpešta,
 • opravljen državniški pravosodni izpit,
 • opravljen izpit za upravitelja v postopkih insolventnosti in prisilne likvidacije,
 • pri svojem delu po potrebi sodeluje s strokovnjaki s področja prava, financ in računovodstva. 

Izkušnje

 • večletne izkušnje pravnega svetovalca uprave v eni večjih družb za upravljanje,
 • večletne izkušnje pravnega svetovalca v enem večjih finančnih holdingov,
 • izvedel številne zahtevne projekte iz področja gospodarskega prava, kot so združitve, delitve družb, finančne reorganizacije, spremembe osnovnega kapitala, nakupi podjetij, prevzemi in podobno,
 • avtor številnih člankov časopisu Finance ter reviji Pravna praksa,
 • občasno predava.